top of page

Artisten Moddi har hatt eit prosjekt der han har tatt fram songar som har vorti forbudt å syngja i sine heimland. Ein av dei er "A matter of habit". Inspirert av GAZA-kvelden i Stenfjøset 8.nov. 2019; - under her finn du den. Den er skrivi av den israelske forfattaren Alona Kimhi. Årsaken til at den i 2012 vart forbodi var "for ikkje å hylle songar som demoniserar våre soldatar"

bottom of page