top of page

Klikk på denne teksten for å starte redigeringen. I dette området er det lurt å dele seksjoner på siden din og legge til farge i designet ditt. Dobbelklikk på bildet for å endre bakgrunnbilde Den gjennomsiktige fargen kan også endres i "Instillinger" på toppen.

Klikk her for å legge til tittel

Klikk på denne teksten for å starte redigeringen. Dette området med flere elementer er fint til å vise frem en side av bedriften din eller en spesiell egenskap. Det burde være et signaturprodukt, et bilde av hele staben eller et bilde av deres fysiske posisjon. Dobbelklikk på bilde for å endre det.

Klikk her for å legge til tittel

Klikk på denne teksten for å starte redigeringen. Denne video og tekstblokken er flott for å legge til beskrivelser av din bedrift, produkter og tjenester. Dobbelklikk på bildet til høyre for å endre det.

10. juli 2022                                   9. juli 2022


'n bytur                                          fårførandest å fårjængæle,

æ ittæ læingær                              mæn att kjæm oss,

æi dagsræsæ                                 nestæ såmmår

8. juli 2022                                     7. juli 2022


dæin dagæn                                    'n fæ væra gla

dæ ittæ ræigna                                togæ får å gå

stræika arbæislysta                          ittæ ha gått                 

6. juli 2022

våpænlæusæ æ døm

klukkun såm rinjæ

å smørblommæin såm sjinn


våpenlause er dei

klokkene sin ringer

og smørblomane som skinn


5. juli 2022

da oss omsidær va klaræ

te å jæra'n innsats

tok dæ te å ræignæ


da vi omsider var klare 

til å gjera ein innsats

tok det til å regne

                                                                4. juli 2022


                        vatnæ ha væugga

                                                                                                     vatnet har vogga

                        julinatta vakæ                                                       

                                                                                                     julinatta vakar

                        villblommæin søv                                                

                                                                                                     villblomane søv
3. juli 2022


opp te flæræ                        opp til fleire

strå-milliardæræ                 strå-milliarderar

e Gatun på Tålljen               i Gata på Tolga2. juli 2022


firmaæ "Gjø å mæ klø"            firmaet "Gjø å mæ klø"

tæ på se oppdrag                    tek på seg oppdrag

Bill.mrk. "Vet hva vi gjør"         Bill.mrk. " Vi vet hva vi gjør"

1. juli 2022


mæ slingringsmonn                            med slingringsmon

fæill mangt                                         fell mangt

på plass                                              på plass        

30. juni 2022


gong på gong                            gong etter gong

slæppæ ræugæupa                    slepper raugaupa

frå se fangstn                            frå seg fangsten 

29. juni 2022

ingæn krav

glea æ

gul å grøn


ingen krav

gleda er

gul og grøn

28. juni 2022

yr æ blå, himmæln æ grå

oss vart våtæ

dæ ræign'ittæ mæ måtæ


yr er blå, himmelen er grå

vi vart våte

et regnar  ikkje med måte

27. juni 2022


mæ gaffæl å krafsæ                         med gaffel og krafse

fæ musklæin trening                        får musklane trening

å strømræigninga minkæ                 og strømregninga minkar

26. juni 2022


æi stor "pakkæ"                             ei stor pakke

har firæ små                                  har fire små

pluss æt lite bla                             pluss eit lite blad         

25. juni 2022


pass trøyng oss æu,                     pass treng vi og,

mæn e nyhætom                          men i nyheitene

æ oss ittæ                                    er vi ikkje

24. juni 2022


motoræin går                                  motorane går

traktor-josa                                    traktor-lysa

bli sankthansbål                             blir sankthansbål                           

23. juni 2022


slipstænsvalsen 

anno 

              2022                


støtt trivle                                    alltid triveleg          

å sjå att                                       å sjå att

kjøkænbæinkæn                       kjøkenbenken                     22.06.2022            21. juni 2022

  e fangae minæ                                                                                                                    i fanget mitt

bli vatn                                                                                                                               blir vatn

te sølv                                                                                                                                 til sølv 


20. juni 2022


kvil de e grase, du, Frøya             kvil deg i graset, du, Frøya

juni syng                                      juni syng

og dagæn æ go                            og dagen er god

19. juni 2022


mæ næbb, klø å væinje                 med nebb, klør og venger

æt oss duguL                                et vi dugurd             

på æi græn                                   på ei grein

18. juni 2022

å røræ ti

rørun ette'n Erna

ha jort Kristiansand te Kvikksand


å røre 

i røra etter Erna

har gjort Kristiansand til Kvikksand

17. juni 2022


takkæ me te'n 

bresprekk uppi Lom

mot æillæ milliardsprekkæin inni Oslo


takke meg til 

ein bre-sprekk oppi LOm

mot alle milliard-sprekkane i Oslo

16. juni 2022


ner strømprisn æ låg                  når strømprisen er låg

lad'oss batteria                           ladar vi batteria

ællærs sitt oss på jæLé               ellers sit vi på gjerdet

15. juni 2022


'n må vri å vændæ                      ein må vri og snu

på alt såm ittæ æ                       på alt som ikkje er 

e vatær å vinkæl                         i vater og vinkel

14. juni 2022


fårnøygd flyt e jænnom lufta    fornøgd flyt eg gjennom lufta

mæa tålvsjillingsoperan             medan tolvskillingsoperaen

hæustæ applæus                             haustar applaus

13. juni 2022


å høre alt                                       å høre alt

såm juni                                         som juni

har på hjærta                                  har på hjartet

12. juni 2022


     mangæ e Søgne                             mange i Søgne

vil ittæ såknæ åt Kristiansand    vil ikkje sokne til Kristiansand

  å songdøLæin syng såmmå          og songdølane syng same 

              strôfa                                            strofa         


11. juni 2022


å finnæ stigæn                                           å finne stien

ve høgsdagslæté                                      ved høgsdagsleite

ner hæiggæn blømæ                               når heggen blømer10. juni 2022


om rænta håppæ

å prisæin byksæ

æ såmmårn e væntæ


om renta hoppar 

og prisane byksar

er sumaren i vente

9. juni 2022


homLa susæ, mæn ittæ e,

bryjjæ du øl,

kæinn du brukæ me


humla susar, men ikkje eg

bryggjer du øl,

kan du bruka meg8. juni 2022                                                       7. juni 2022


kansje'n sku                                                  Ritz æin ask får 24,90

stikkæ hugu ni joLa                                       Coop, tu får 25

lite åftar?                                                       någå såm skurræ


kansje skulle ein                                           Ritz ein ask for 24,90

stikke hovudet nedi jorda                             Coop, to for 25

litt oftare?                                                     noko som skurrar6. juni 2022

mæ gohæt å tetru

møtæ oss

dagæn å de


med godheit og tiltru

møter vi

dagen og deg

5. juni 2022                                    4. juni 2022


æin lunnæ                     væt ittæ køm å kåfår

æin bæsæ                     mæn någå sje

tu arbæiæ mæ tre         oppå takje


ein lunnar                     veit ikkje kven og kvifor

ein beisar                      men noko skjer

to arbeider med tre       oppå taket

3. juni 2022                     2. juni 2022


signala                              ræigninga

frå SAS æ                          får æill ræigninga

SOS                                   sænd'oss åt sorn


signala                              regninga

frå SAS er                          for all regninga 

er SOS                               sender vi til sola
1. juni 2022

oss fæ du låv te å beundræ                                         oss får du lov til å beundre

bådæ                                                                             både 

natt å dag                                                                   natt og dag 

31. mai 2022

æi hånd såm vinkæ

så lité

å så my